Στην παράσταση η προκατάληψη, ο κυνισμός, η αναισθησία, παλεύουν με την ευαισθησία και τον πανανθρώπινο πόνο. Ο απόλυτος εγωισμός, η πρόκληση, η απονεκρωμένη συνείδηση, η αλλοτρίωση κι’ η παραπλάνηση με την με την ειλικρίνεια και την αντοχή, την ατομική ευθύνη και την ηθική ανάγκη  για δικαιοσύνη.Το γενικό με το προσωπικό. Η νομική αμφιβολία με το αδιέξοδο, που γίνεται αιτιολογημένη αμφιβολία.

Διαβάστε περισσότερα στο βήμα