Skip links

Πολιτική Αποδοχής Δωρεών

Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού σκοπού «ΟΥΓΚΑΝΤΑ A ΠΡΙΟΡΙ», διεπόμενη από τα άρθρα 741 επόμ, του Αστικού Κώδικα, έχει αμιγώς φιλανθρωπικό σκοπό και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικό, ακόμη και όταν η εταιρεία διενεργεί οικονομικές πράξεις.

Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι η φιλανθρωπική υποστήριξη με κάθε μέσο των πληθυσμών αναπτυσσόμενων χωρών, μειονεκτούντων πληθυσμών και ομάδων με ιδιαιτερότητες (λ.χ. θρησκευτικές, πολιτιστικές).

Οι πόροι της εταιρείας, στα πλαίσια πάντοτε της μη κερδοσκοπικής δράσης της, θα μπορούν να προέρχονται και από δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, φυσικών και νομικών προσώπων, από δημοτικές, κρατικές, ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις, από κληρονομίες, κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες, λοιπές εκδηλώσεις καθώς και από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά – ενίσχυση – χορηγία – συνδρομή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Τρόποι Καταβολής Δωρεών

Στο πλαίσιο αποδοχής δωρεών ως υποστήριξη στους καταστατικούς της σκοπούς, η εταιρεία δύναται να λαμβάνει χρηματική βοήθεια με τους παρακάτω τρόπους.

Μέσω web banking

Ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικού ποσού της επιθυμίας του μέσα από το web banking της τράπεζάς του, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς:

Δικαιούχος: ΟΥΓΚΑΝΤΑ Α ΠΡΙΟΡΙ
ΙΒΑΝ: GR2401721030005103107606205
SWIFT: PIRBGRAA

Ηλεκτρονικά μέσω κάρτας

Ο επισκέπτης θα μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά χρηματικού ποσού της επιθυμίας του μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπου της εταιρείας, χρησιμοποιώντας την χρεωστική / πιστωτική του κάρτα, με ανακατεύθυνση σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Για την πληρωμή ο επισκέπτης ανακατευθύνεται σε έναν επεξεργαστή πληρωμών στο σημείο πληρωμής (ασφαλές περιβάλλον) κι ως εκ τούτου μεταβαίνει αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών του Πειραιώς Paycenter, όπου ενημερώνεται για το ποσό της δωρεάς που έχει επιλέξει και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του.

Η εταιρεία δεν κρατά, δεν αποθηκεύει ηλεκτρονικά, δεν επεξεργάζεται ή μεταδίδει, κανένα στοιχείο – δεδομένο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεκπεραίωση της δωρεάς, αναθέτοντας όλη τη διαδικασία πληρωμών σε πάροχο υπηρεσιών συμβατό με το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συναλλαγή για την έγκριση της πληρωμής γίνεται με την συνεργαζόμενη τράπεζα Πειραιώς, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της συναλλαγής, με τα πλέον σύγχρονα και πιστοποιημένα συστήματα κρυπτογράφησης, πληρώντας τις προϋποθέσεις του PSI DSS και άλλων διεθνών προτύπων. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν αποθηκεύονται καθόλου στοιχεία καρτών ή συναλλαγών, παρά μόνο η αναφορά προς την συναλλαγή που έγινε.

Ειδικότερα, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “ePOS Paycenter” της Τράπεζας Πειραιώς που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Κατά την ανακατεύθυνση (re-direction) στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς θα ζητήσει από τον επισκέπτη τα στοιχεία του και τα στοιχεία της κάρτας του.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο επισκέπτης θα επιστρέψει στο δικτυακό τόπο της εταιρείας μας.

Η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται χρήστης του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, ούτε για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή από ιούς, worms, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση σχετικού παραστατικού για την εκάστοτε δωρεά χρηματικού ποσού, καθόσον, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ο σκοπός της είναι αμιγώς φιλανθρωπικός και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός, ακόμη και όταν η εταιρεία διενεργεί οικονομικές πράξεις.